Knutepunkt for recovery

Category

Eksterne kurs

Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer, konferanse 12.november 2018

Dette innlegget ble opprinnelig publisert her Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem. Det kan for eksempel… Continue Reading →

© 2018 Knutepunkt for recovery — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑