Hjem (ny)

Siste nytt fra Knutepunkt for Recovery

De brukerstyrte sentra besøker Jæren Recovery College

07/05/2019

Den 24. april dro de seks brukerstyrte sentra; Bikuben regionale brukerstyrte senter, Vårres regionale brukerstyrte senter Midt Norge, Kompetansesenter for…

Les mer
Bilde: planleggingsgruppe på workshop for nasjonal recoverykonferanse

Nasjonal konferanse for Recovery

Vi planlegger en nasjonal konferanse for recovery, i samarbeid med blant andre Erfaringssentrum og NAPHA.

Her vil vi publisere informasjon om konferansen etter hvert som planleggingen går framover. Tid, sted, format, påmelding og program kommer.

De regionale brukerstyrte sentrene

Sagatun Brukerstyrt Senter

Sagatun brukerstyrt senter ligger på Hamar. Vår visjon:  Drømmenes hus - Vi bygger hverandre i fellesskap. Sagatun gir tilbud om aktivitet, sosial kontakt, arbeidstrening, kurs- og kompetanseheving, selvstyrking med mer, samtidig som det er en møteplass for brukere og fagfolk.

VÅRRES - Regionalt Brukerstyrt Senter

VÅRRES regionalt brukerstyrt senter ligger i Trondheim. VÅRRES er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

ROM-Agder

ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet, og holder til i Kristiansand. Vi jobber med tjenesteutvikling, kunnskapsutvikling, kompetanseoppbygging, arbeidstrening og livsmestring.

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling - KBT

KBT holder til i Trondheim. Visjon: Vi løfter brukerstemmen. Erfaring og fag i likeverdig dialog. KBT jobber blant annet med forskning og innovasjon, kurs og evalueringer. Høsten 2020 åpnet KBT fagskole for erfaringskonsulenter,. Høsten 2019 åpnet vi Glimt recoverysenter, og like før jul vår nye satsning GLIMT ung.

BIKUBEN Regionalt Brukerstyrt Senter

BIKUBEN regionalt brukerstyrt senter holder til på Borkenes.  Vi utvikler og gjennomfører kurs og opplæring innen rus- og psykisk helse for brukere, pårørende, organisasjoner, tjenester og utdanningsinstitusjoner.

Siste nytt fra de regionale brukerstyrte sentrene

Hva er Knutepunkt for Recovery?

Knutepunkt for Recovery startet i 2017 som et prosjekt for å systematisere, videreutvikle og styrke kompetansen og samarbeidet mellom de regionale brukerstyrte sentrene. Sluttrapporten kom ut i 2019, og etter det har arbeidet fortsatt som en del av sentrenes ordinære virksomhet.

De 5 sentrene fungerer nå som knutepunkt for Recovery i sine regioner. Det vil si at de fungerer som ressurs- og kompetansebaser for Recovery i sin region. Sentrene bistår og samarbeider med bruker- og pårørendeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak. På nasjonalt nivå samarbeider sentrene i nettverk.

Bilde: Logoen til Knutepunkt for Recovery

Bli kjent med de 5 sentrene (her kan vi eventuelt sette inn en video om sentrene, eller en video for hvert senter)