Besøk av Stortingspresident Masud Gharahkhani

Det ble et veldig hyggelig besøk av Stortingspresident Masud Gharahkhani med følge og næringssjef Svein Frydenlund fra Hamar kommune. Det var satt av en time til besøket, hvor Sagatun også serverte kaffe og vafler.

Det ble en spennende time hvor vi opplevde at Stortingspresidenten var veldig interessert og lyttende til det som ble fortalt. Gjennom informasjon fra daglig leder og personlige beretninger fra brukerne som deltok, fikk vi fortalt om hvordan frivilligheten og det å engasjere seg på Sagatun, i høy grad bidrar til livsmestring og god livskvalitet. Det er en god følelse å erfare at man kan bidra med noe overfor andre; gjennom det får man tilbake troen på seg selv og at man er verdt noe. Frivilligheten på Sagatun gjør også at tilbudet når ut til mange flere enn det ellers ville gjort. På Sagatun tar brukerne selv initiativ til ønskede aktiviteter, de bidrar på undervisning, kurs og mestringstilbud, er med og driver alle aktivitetstilbud, holder åpent på søndager og helligdager, deltar i daglig drift og ikke minst er faddere og likepersoner for de som trenger det.

I sine innlegg la alle vekt på Recoveryfaktorene; Tilhørighet, Håp, Identitet, Mening og Empowerment. Recovery bygger på erfaringskunnskap som gir den enkelte

Les mer hos Sagatun brukerstyrt senter.