Bli en del av vår nye satsning for ungdom!

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Stor entusiasme for prosjektet «En ainna plass». Disse guttene er en del av ressursgruppa til KBT, og har blant annet vært med på å lage en søknad for å finansiere dette prosjektet. Jubelen var stor da det viste seg at vi har fått midler til å starte opp «En ainna plass»! De er også ansatt i prosjektet, og gleder seg til å få flere kollegaer i prosjektet! Ungdomsprosjektet «En ainna plass» søker teammedarbeidere

Med stor entusiasme skal vi nå etablere et fritidstilbud for unge som strever eller er i risikogruppen for å oppleve ensomhet og sosial ekskludering. Nå ser vi etter deg som vil være med på laget!

En ainna plass er laget i samarbeid med ungdom som har brukt tidligere tilbud. En ainna plass skal være et møtested som tilbyr ulike former for aktiviteter samt tilbud om individuelle støttesamtaler. Tilbudet bygger på høy grad av brukermedvirkning og vil ha et empowerment og recoveryperspektiv.

Det vil ansettes personer både med formal– og erfaringskompetanse. Ungdommer med egenerfaring er med i utviklingen og driften

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.