Bli med på å finne rom for medvirkning

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Er du mellom 15 og 23 år? Har du tidligere erfaring med bruk av psykiske helsetjenester for barn og unge? Juni og Petter vil gjerne snakke med deg om dine erfaringer og tanker om hva som er god brukermedvirkning.

Innlegget Bli med på å finne rom for medvirkning dukket først opp på KBT.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.