Brukerstemmen viktig i bomiljøprosjektet Go2 

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Samarbeid og synlighet bryter ned barrierer 

Samarbeid er et viktig stikkord i Go2-prosjektet, kan prosjektlederen fortelle:  

Vi ser allerede en effekt av å etablere en felles oversikt over ulike aktører som yter tjenester på adressen og en effekt av å samle aktørene rundt samme bord. Utfordringer på adressen fanges fortløpende og kommuniseres ut, slik at de rette aktørene får komme raskt på banen. Også gjennom at Dagsverket er mye til stede på adressen og holder på med vedlikeholdsoppgaver, blir vi godt synlige og kommer på den måten i dialog med beboerne, som også inviteres til å bli med å gjøre oppgaver eller inviteres til en kaffekopp. Vi ser også at gjennom å synliggjøre hvordan man kan komme i kontakt med kommunale enheter (et kontaktpunkt), og samtidig bistå og veilede på dette fortløpende, kan bryte ned noen barrierer.” 

 

Mange gode bidrag til oppgradering av fellesareal 

En del av prosjektet handler også om å legge til rette for mer aktivitet for beboerne, blant annet ved å oppgradere og pynte opp fellesarealer. Boligstiftelsen som eier av bygningsmassen har innvilget 200.000,- til utbedring av fellesstua. Midlene skal dekke utskifting av belysning, samt bytting og tilpasning av kjøkkenløsning.  

Videre er det planlagt å male, innrede og sette fellesstua i stand til en arena som muliggjør etableringen av sosiale fellesskap – alt dette i samarbeid med beboerne. “Vi er opptatt av at beboerne skal ha eierskap til egen adresse, og være med på prosessen.” sier prosjektleder Mariell. Her er også kunst- og miljøarbeider, Tiril, fra Glimt Recoverysenter involvert. 

Geir Småvik  forteller at de også har fått gaver fra private aktører: Et firma på flyttefot har donert møbler til Dagsverket og prosjekt Go2.  

Dagsverket er en viktig aktør i prosjektet, hvor de jobber med oppgradering av fellesstua og vedligehold på adressen, sammen med beboerne. Seniorrådgiver i KBT, Katie Wikstrøm, forteller at Dagsverket involverer beboerne i aktiviteter på en positiv og inspirerende måte. Alle får bidra med det de kan, smått eller stort. Om det er å rake en liten flekk av plena, å velge farge på veggen i boligen sin eller andre aktiviteter som bidrar til et bedre bomiljø.  

Vi i KBT er glade for å bli invitert inn i et viktig prosjekt og ser fram til fortsettelsen.  

 

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.