CHIME-prosjektet – utvikling og fremdrift

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

I CHIME-prosjektet utforsker vi hvordan CHIME-rammeverket kan fungere til å styrke recoveryarbeidet i tjenestene. Nå jobber vi mot neste fase i prosjektet.

Innlegget CHIME-prosjektet – utvikling og fremdrift dukket først opp på KBT.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.