Den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse (https://www.verdensdagen.no/). Vi som er medlemmer i Folkehelsealliansen i Tr…

Den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse (https://www.verdensdagen.no/). Vi som er medlemmer i Folkehelsealliansen i Trøndelag (https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/folkehelsealliansen-i-trondelag/samarbeidspartnere-i-alliansen) samarbeider om å fremme kunnskap om god psykiske helse (https://sml.snl.no/psykisk_helse) i samfunnet. Vi bruker ABC-metoden (https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/folkehelsealliansen-i-trondelag/abc-metoden/) og sprer kunnskap om rådene A: gjør noe aktivt B: gjør noe sammen C: gjør noe meningsfullt.

Det er en del av Regjeringens folkehelsearbeid for god psykisk helse (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-set-i-gang-ny-folkehelsekampanje-for-psykisk-helse/id2912322/).

(Feed generated with FetchRSS)

Se flere av Vårres Facebook-oppdateringer.