“Dette kommer til å bli krise” sier sønnen…

Det som var en liten trøst fortsetter Stine, har vært at det var mange med henne som kjente på det samme som meg. Den var en normal følelse av frykt og angst for noe ukjent og skremmende. Samtidig var det viktig å tørre å erkjenne vonde følelser, snakke om dem. Vi var mange som følte med Stine i de vonde følelsene, samtidig så har det tross alt kommet mye positive tilbakemeldinger om tiden som har vært. Dette kan du lese mer om mot slutten av denne saken.

“Kan det snu snart” synger Bjørn Eidsvåg
som var innledningen til Recoveryverkstedet på Sagatun, denne onsdags formiddagen 3. juni. 

Finnes det noe bra i galskapen?
dette spør daglig leder på Sagatun, Kårhild Husom Løken – “Om oppturer og nedturer” i forbindelse med den perioden vi har vært en del av alle sammen.

Vi har opplevd en alvorlig krise som har gjort at livene våre har endret seg og som har gjort at vi har satt enda større pris på slik vi har det tross alt. Vi har følt oss mer samlet som samfunn, selv om vi har måttet sitte mer hver for oss. Vi har blitt skremt og følt på frykt, det har vært en ytre fiende som vi ikke har sett, og som igjen har gjort oss usikre. Da har vi hatt myndigheter som har informert godt og som midt oppi alt har gitt oss håp oppi det hele tross alt. Det er viktig å se muligheter og gjøre det som gir livene våre bedre, hjelpe hverandre å se glede og få fram det gode i hveredagen. Vi på Sagatun har forsøkt å tilrettelegge så godt vi har kunnet i denne tiden, og håper dere har følt at det tross alt har vært bra med det vi har gjort og informert om under denne tiden, sa Kårhild.

Stine og Rune fortalte litt rundt hvordan de har hatt det under denne tiden, der Stine sier noe om gleden av det å ha fått muligheten til å være en del av oppussingsprosjektet på Sagatun, turene som har fortsatt i Friluftslivsgruppa, trening som hun har brukt som terapi for seg selv og hvordan MI-kurset som ble satt i gang på Teams-grupper med Magnus Østvang, der hun har satt seg mål om å kunne være “mer tilstede” i hverdagen. Rune forteller om at det går an å løse ting på andre måter enn det vi har gjort tidligere, viktigheten av å se muligheter, istedet for hindringer. Om det å være god nok som den du er og at ting er godt nok, og være tilfreds tross alt. Han nevner Per Fugelli sine sitater, om det å ta vare på flokken, prøve å finne treffpunkteer, og spesielt når vi nå har åpnet litt mer opp her på Sagatun. 

thumbnail IMG 1467thumbnail IMG 1468

Stine og Rune fortalte litt rundt hvordan denne tiden har vært for dem.

Vi var mange som møtte opp denne dagen, der vi reflekterte over hva denne perioden har gjort med oss, om hva som faktiskt har vært positivt tross alt, og hva som har vært vanskelig.

Her er noe av det som kom fram i gruppene, om hvordan har vi faktisk hatt det:

Positive effekter – tross alt:

 • Litt godt å være hjemme også
 • Godt at noen ringte
 • Godt å være på Sagatun igjen
 • At jeg kan få bidra litt hjelper på angsten
 • Satt i gang med prosjekter jeg ikke har rukket tidligere
 • Vi har blitt mer kreative
 • Brettspill med fokus på det indre i familien
 • Unge har vært flinkere til å samles på nettet til f.eks fotballkamper med egne drakter på seg
 • Netflix har gjort at en kan senke krav
 • Dyr har hjulpet mye
 • Har gått flere turer og blitt i bedre fysisk form
 • Har fått pusset opp og gjort generelt mer i hus og hjem
 • Funnet nye muligheter til å holde kontakten med folk
 • Hatt tid til å handle matvarer etc billigere
 • Har kunnet styrt hverdagen selv
 • Blitt bedre kjent med familien
 • Støtte hverandre
 • Folk har vært blidere enn ellers, ikke så stressa
 • Ha galgenhumor midt oppi alt
 • Tenke positive tanker og omgås positive folk
 • Det har vært støttende med god informasjon fra myndighetene
 • Føler på en forandring som person og blitt sterkere tross alt
 • Alt blir fylt med håp når samfunnet nå åpner opp igjen
 • At vi er heldige som bor i Norge med så lite smitte og dødsfall, samt god økonomi
 • En epoke er «over» – viktigheten av å tenke fremover

Det som ikke har vært så bra:

 • Angst for det meste
 • Følte jeg ble bare sittende inne og ble mer syk og deprimert og hvor viktig det er med rutiner i hverdagen
 • Isolerte meg mer enn vanlig
 • Frustrerende å ikke har kunnet besøke kjære venner og familie
 • Hatt lite energi
 • «Flokken» utenfor ble savnet, viktigheten av å ha noen rundt seg
 • Følte på fysiologiske symptomer
 • For mye informasjon fra media, som ofte ble veldig negativt
 • Følte fok ble mer mistenksomme overfor hverandre
 • Redsel for ensomheten

Det ble reflektert over hva Sagatun kan jobbe videre med, om idèer og hva som kan gi glede videre:

 • Kanskje vi kan finne litt andre verdier?
 • Allsang i det fri
 • Felles gym utendørs
 • Utendørs konserter
 • Invitere Per Øyvind Sandberg til å fortelle om Sagatuns historie
 • Temavandring på Domkirkeodden
 • Kulturnettverket har avtale med Annomuseer med rabbaterte billetter
 • Tur til Bygdeborgen øverst i Furuberget

thumbnail IMG 1470

 

Rune forteller at det vil bli et nytt webinar på Facebook, som skal foregå i regi av Kulturnettverket i Sykehuset Innlandet den 25. juni av Anders Martinius Tangen med tema: “Hva kan jeg gjøre som kan gi meg muligheter”? som handler om det å finne en alminnelig optimisme, og at det er lov å se på seg selv som en optimist, selv om vi nå er og har vært inne i en pessimistisk periode. Det kommer mer informasjon rundt dette for påmelding.

Vi takker for at denne dagen ble så innholdsrik, og for at så mange kom til Sagatun denne dagen. Så håper vi at sommeren blir så god og så normal som mulig for dere alle, og at vi ses enda mer i ukene som kommer!

 

Denne saken ble opprinnelig publisert hos Sagatun brukerstyrt senter.