Digitalt treff om etikk og brukermedvirkning i forskning og faguvikling

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Nettverk for brukermedvirkning i forskning og fagutvikling inviterer til webinar i november. Hold av datoen 23. november – mer informasjon kommer.

Innlegget Digitalt treff om etikk og brukermedvirkning i forskning og faguvikling dukket først opp på KBT.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.