Endelig ble det en nasjonal konferanse for Recovery

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

6. og 7. september var over 200 mennesker med engasjement for menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus samlet på Garrdermoen

Innlegget Endelig ble det en nasjonal konferanse for Recovery dukket først opp på KBT.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.