Etterlatte barn og unge etter selvmord trenger oppfølging – Erfaringskompetanse.no

Lisa Victoria Burrell ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging (NSSF) har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt etterlattes risiko for psykososiale problemer. Hun har funnet ut at de fleste klarer seg bra, men særlig barn og unge som er etterlatte etter forelders selvmord, har …

(Feed generated with FetchRSS)

Se flere av Bikubens Facebook-oppdateringer.