Evaluering av Ilaveien Bosenter

KBT har fått i oppdrag å evaluere Ilaveien Bosenter i Fredrikstad. Senteret driftes av BlåKors, og er et botilbudfor rusavhengige som sogner til Fredrikstad kommune.

Høsten  2021 gjennomfører vi Bruker Spør Bruker-intervju, både enkeltintervju og gruppeintervju. Vår oppgaveer å evaluere beboernes erfaringer med hvordan det er å bo ved Ilaveien Bosenter.

Ansvarlige i KBT: Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen.

Innlegget Evaluering av Ilaveien Bosenter dukket først opp på KBT.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.