Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. 

Utdanningen er yrkesrettet og gir både teoretisk og praktisk kompetanse med utgangspunkt i bruk av egenerfaring for å hjelpe og styrke andre. 

Studiet starter 17. august høsten 2020. Opptak foregår fortløpende frem til 10. august. https://www.kbtfagskole.no/informasjon/opptak-og-soknad/

For mer informasjon om KBT fagskole trykk her


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.