«Hva har fotball, psykisk helse og Tommy Steine til felles?»

Med arrangementet ville vi sette fokus på at vi alle har en psykisk helse og at vi alle kan oppleve at vi får det så vanskelig at tanken om å ta sitt eget liv melder seg. Den direkte foranledningen til dette er at 10.september er en internasjonal dag for forebygging av selvmord. Sist år var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge ifølge Hilde Stokke Lothe i Kirkens SOS Innlandet (Hamar Arbeiderblad 08.09.22). 50 av disse var fra Innlandet. 3 av 4 som tar livet sitt er menn. Det er derfor all mulig grunn til at vi retter mye større oppmerksomhet mot dette og mot hva vi alle kan gjøre for å forebygge. Som enkeltmennesker kan vi alle være mer til stede og stille de spørsmålene som er vanskelige og stoppe opp en ekstra gang for å spørre hvordan noen har det.

Åpenhet
Daglig leder på Sagatun Kårhild Husom Løken, ønsket velkommen og åpnet med at vi tror på åpenhet og at det kan bidra til at andre også tør å være åpne, slik Andri Thor Magnusson sa i intervju på NRK Innlandet i dag og som han understreket betydningen av i sitt innlegg. Gjennom åpenhet viser vi

Les mer hos Sagatun brukerstyrt senter.