Hverdagsmestring – Recovery i praksis

Recoverynettverk Midt-Norge inviterer alle som er interessert i Recovery til en formiddag med faglig påfyll 20. april.

Mange aktører er i gang med, eller ønsker å arbeide mer recoveryorientert. Det er ikke uvanlig å møte hinder på veien og det er et stort behov for å diskutere dilemmaer og få gode råd om arbeidsmetoder, støtte og drahjelp.

Etter en vellykket samling høsten 2020 er det mange som ønsker å være med i et nettverk som bidrar til dette. Også i år arrangerer vi en nettverksdag.

Da samlingen foregår digitalt har vi valgt å gjøre den kortere, og heller arrangerer to nettverksdager i året. Denne nå på våren og neste nettverksdag til høsten.

Nettverksdagen vil bli arrangert på som et webinar og vil vare fra klokken 09:00-12:00.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.