Logo og farger - Nasjonal konferanse for Recovery

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)
Fargebokser (bilde)

 

Fargene er hentet fra logoen til Knutepunkt for Recovery og recoverykonferansen Ingenting om oss uten oss.

Mørk blå – bakgrunnsfarge: #02478a

Lys blå: #c7e7fd

Gul: #f7c006

Oransje: #e77140

Vinrød: #9b6068

Hvit: #fff

Invitasjoner på PDF

Bilder/tekstplakater som kan brukes i sosiale medier

Facebook - tekstplakater

Tekstplakat til Facebook (bilde)
Tekstplakat til Facebook (bilde)
Tekstplakat - forsidebilde Facebook

Stories - Instagram og Facebook

Instagram - tekstplakater