Interregprosjekt: «ReSeNS»

Bilde hentet fra Interreg sine nettsider.

Prosjektleder: Karl Johan Johansen

Prosjektet «ReSeNs – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap Norge
Sverige», bygger på at samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner er en
viktig drivkraft i regional utvikling. Begge minsker sosiale utfordringer og
bidrar til å skape en mer bærekraftig utvikling.

Prosjektet har hatt som ambisjon å møte regionenes innovasjonsbehov og
velferdsutfordringer gjennom utvikling av sosiale innovasjoner som nye
samarbeidsmodeller og verktøy innen tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling.
Prosjektet vil bygge innovasjonskapasitet på tvers av sektorer gjennom
samarbeid mellom det private næringsliv, offentlig tjenesteproduksjon,
forsknings- og utviklingsmiljø (akademia) og frivillig sektor.

Gjennom ReSeNs har vi fått kontakt med en rekke kommuner i Trøndelag, blant
annet Rennebu, Rissa, Oppdal, Inderøy og Høylandet.

KBTs deltakelse i prosjektet ble gradvis trappet 2018. Prosjektet i sin
helhet blir avsluttet mot jul, med en sluttkonferanse og sluttrapport fra alle
partene i prosjektet. Det er publisert en bok fra prosjektet hvor KBT har fått
omtale. Videre vil det vil bli publisert en antologi hvor Karl Johan Johansen
er medforfatter.

Les mer om prosjektsamarbeidet: KBT med i ReSeNS.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.