Interregprosjekt til KBT om «Tidlig innsats» overfor ungdom

Bilde: Fra venstre: Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen og Rolf Mollan.

KBT skal i samarbeid med Braive AS gjennomføre et studie av hvordan et digitalt hjelpesystem kan bidra til tidligere og raskere hjelp for ungdom i forhold til psykisk helse. I prosjektet skal sytemet til Braive testes ut i kommuner i Trøndelag og Jämtland samt Väster Norrland. Prosjektet startet opp 1. juni og skal vare ut 2021.

KBT skal i samarbeid med Braive gjennomføre et studie av hvordan et digitalt hjelpesystem kan bidra til tidligere og raskere hjelp for ungdom i forhold til psykisk helse. I prosjektet skal Braive sitt system testes ut i kommuner i Trøndelag og Jämtland samt Väster Norrland. Prosjektet startet opp 1. juni og skal vare ut 2021.

Tjenesteapparatet har ikke
kapasitet til å ta seg av alle ungdommer som rammet psykiske problemer. Det er derfor
behov for å legge bedre til rette for selvhjelp.

Det digitale hjelpesystemet som
skal prøves ut er et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

Braive har utviklet et
hjelpesystem som kan være til nytte for ungdom i begge land. Systemet er basert
på evidensbasert metoder. KBT skal sammen med kommunene og Braive teste ut og
dokumentere hvordan dette virker overfor unge som er i en risiko for å utvikle
psykiske problemer.

KBT er et kompetansesenter som har
som mål å innhente og formidle brukernes erfaringer med tjenester. I en tid
hvor flere og flere av tjenestene tilbys over Internett, ser en det som viktig
å bidra til å få frem brukernes opplevelser av disse.

Gjennom å samarbeide på tvers av
grensene i Sverige og Norge, kan man dra nytte felles erfaringer fra situasjonen
mange unge står i og kunnskap som finnes i begge land om hvilke utfordringer
hjelpeapparatet har, samt styrke og svakheter med hensyn til hvordan disse
møter ungdom.

Rolf Mollan fra Stjørdal kommune er
engasjert som prosjektleder. Han skal sammen med Karl Johan Johansen fra KBT
bidra til å gjennomføre prosjektet fra norsk side. Forskerne Elisabeth Hansen ved
Nord Univesitet og Helene Dahlquist ved Mittuniversitetet har fått i oppdrag å gjennomføre
en følgeforskning av prosjektet.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.