Interregprosjekt: «Tjenesteinnovasjon»

Ansvarlige i KBT: Karl Johan Johansen

Andre som har vært med i prosjektet fra KBT: Heidi Westerlund, Ingvild M. Kvisle og Dagfinn Bjørgen. Representanter fra brukerpanelene har også deltatt på aktiviteter i dette prosjektet.

KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om tjenesteinnovasjon
gjennom et Interregprosjekt. Prosjektet gir muligheter for utveksling av
erfaringer mellom norske og svenske kommuner, samt med Erfarenhetsforum, som er
et sosialt foretak med tilsvarende virksomhet som KBT. Prosjektsamarbeidet vil
pågå til sommeren 2019, og vil kunne gi nyttige innspill til utviklingsarbeidet
KBT driver innenfor tjenesteinnovasjon. Vi gjennomførte i 2017 en studietur til
Wales og London i dette prosjektet.

Partene i prosjektet har jobbet med å konkretisere mulige nye prosjekter og søknader på bakgrunn av dette samarbeidet. Flere av partene har kommet fram til videreføringer som f. eks. utvikling av en app, ansettelse av erfaringskonsulent, m.m.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.