KBT Fagskole søker ny rektor

Fagskolen for erfaringskonsulenter gir en meningsfull utdanning for mennesker som har kjent på livet. En erfaringskonsulent bruker sin egenerfaring som tjenestemottaker innen for eksempel psykisk helse og rusomsorg til å hjelpe andre. Det å møte noen som har vært på samme sted i livet og kommet seg videre, kan både gi håp og trygghet for dem som trenger tjenestene i dag.

Som rektor ved KBT Fagskole får du være med på å videreutvikle den helt nye utdanningen. De første studentene begynte nemlig på studiet høsten 2020, og er nå i gang med sitt andre semester som fagskolestudenter.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.