KBT med brukererfaring i Steinkjer

Prosjektmedarbeider i KBT, Geir, har det siste året engasjert seg mye rundt tilbudene for mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri i Steinkjer. Nå deler han sin brukererfaring i arbeidsgrupper, slik at den kan komme dagens tjenestemottakere til gode.

Det hele startet da han ble spurt om å holde en appell på verdens overdosedag, 31. august 2020. Appellen der han snakket om håp, respekt og inkludering ble godt tatt i mot, og for Geir ble det inngangsporten til et samarbeid med kommunen.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.