KBT med i samarbeid om nasjonal konferanse for Recovery

Ingenting om oss uten oss – et landsdekkende samarbeid for mer Recovery

Konferansen Ingenting om oss uten oss er et resultat av et bredt samarbeid mellom organisasjoner over hele landet. I spissen står de Regionale Brukerstyrte Sentrene, NAPHA og Erfaringssentrum.

Over en periode på 10 år skal vi lage levende konferanser som kan bevege. Inspirere, engasjere og kanskje til og med provosere. Mål: Å skape en bred allianse som jobber mot tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Vi har allerede en rekke samarbeidspartnere med på laget, og for å nå målet trenger vi enda flere til å bli med på en bevegelse for Recovery.

Nasjonal konferanse for Recovery i februar 2022 – vi trenger ditt bidrag

16. og 17. februar arrangerer vi den aller første konferansen i dette store samarbeidet. Da møtes vi på Gardermoen og samler oss om temaet MENNESKERETTIGHETER.

Programmet er under planlegging, og der ønsker konferansens programkomité DIN hjelp. For å få til den levende konferansen

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.