Ledig stilling på Glimt Recoverysenter – Musikk og kunstansvarlig

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Glimt Recoverysenter er et recoveryorientert lavterskeltilbud som holder til i trivelige lokaler på Heimdal i Trondheim. Glimt er en åpen møteplass på dagtid for alle over 18 år, som av ulike grunner står utenfor skole- og arbeidsliv. Vi ønsker å bidra til en meningsfull hverdag, og det er opp til hver enkelt å avgjøre om det er en kopp kaffe i godt selskap eller deltakelse på kurs og aktiviteter.  

Glimt Recoverysenter er også en kulturell plattform med fokus på å bygge opp under deltakernes interesser, ressurser og talenter. Glimt understøtter en meningsfull hverdag gjennom å være en læringsarena og et sosialt møtepunkt som bidrar til hverdagsmestring. Vi støtter våre deltakere etter behov, om det er i oppstart eller over en lengre periode. Vi kan delta i ansvarsgrupper og ha helsehjelpsamtaler, med mål om å legge til rette for best mulig utbytte av Glimt som et ressurssted i den enkeltes liv. 

Deltakerne på senteret er den viktigste stemmen på huset, og brukermedvirkning er sentralt. Alle kan både komme med forslag og ta ansvar for aktiviteter. Musikk- og kunstuttrykk har helt siden åpningen i 2019 vært en viktig del av tilbudet, og på senteret finner du kunstrom, instrumenter, øvingsrom, samt studio for innspilling og redigering av musikk.  

Treffstedet drives under lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, og på oppdrag fra Trondheim kommune 

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.