Levekårskonferansen 2021

Logo: Vårres regionalt brukerstyrt senter

Invitasjon til Levekårskårkonferansen

Dato: 26. – 27. og 28. april 2021

Tema: I vanskelige tider – Hverdagsmestring – Livskvalitet – Digital oppfølging?

Sted: Quality Hotell Panorama Tiller – digitalt alle dager samt fysisk tirsdag og onsdag

Deltakeravgift: Konferansen er gratis for deltagerne alle dagene.

Målgruppe:

Mandag 26.april:               Webinar:

Ansatte og ledelse i Helse – og omsorgstjenester, Skole og utdanningssektoren, oppvekst, NAV, Arbeidsmarkedsbedrifter, Spesialisthelsetjenesten og andre interesserte

Tirsdag 27.april:                Fysisk maks 50 deltagere iht smittevern og streaming:

Pårørende andre interesserte.

Onsdag 28.april:           Fysisk maks 50 deltagere iht smittevern og streaming:

Medlemmer i organisasjonene, andre interesserte.

Bindende påmelding Innen 16. april 2021

Link til påmeldingsskjema:

https://app.easyquest.com/q/Tn64B

Les fullstendig invitasjon her: Levekårskonferanse 26-28. April 2021


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Vårres regionalt brukerstyrt senter.