Lurer du på hva FACT ung er? – Ny kort film på napha.no

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Brukermedvirkning har vært en selvfølgelig del av forarbeidet med å lage denne filmen, og FACT ung sitt nasjonale ungdomspanel hadde mange tanker og innspill på hvordan de ønsket at filmen skulle bli. Vi er skikkelig fornøyde med resultatet og håper at mange kommuner blir inspirert til å søke midler til å opprette FACT ung-team, og at filmen kan bidra til nødvendig informasjon til alle som er nysgjerrige på tilbudet.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.