Møtte stortingspolitikere

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Møtte politikere med engasjement for brukermedvirkning

I januar hadde KBT og de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) samling i Oslo, hvor vi blant annet snakket om hvordan vi skal jobbe sammen det kommende året.

I tillegg fikk vi anledning til å ha møter med flere stortingspolitikere, som alle uttrykte engasjement for brukermedvirkning. I møtene snakket vi blant annet om hvordan kan bidra i løsningen av noen av utfordringene vi står foran de neste årene. Les mer om møtene på recoveryknutepunkt.no.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.