Nasjonal konferanse for Recovery 2022

Konferansens tema er: «Ingenting om oss uten oss», som skal omhandle menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltagelse innen psykisk helse og rus.

En rekke ulike organisasjoner innen psykisk helse og rusfeltet har gått sammen for å arrangere en årlig konferanse for å sette menneskerettigheter, medborgerskap og medbestemmelse på dagsorden.

Konferansen finner sted på Gardermoen 16. og 17. februar 2022.

Send oss en beskrivelse av hvordan du kan skape engasjement rundt et av disse temaene:

Sosial ulikhet/stigma/fattigdom Utdanning/arbeid/aktivitet Menneskerettigheter og praksiser i psykisk helse- og rusfeltet

Send dette inn til e-post: abstract@kbtkompetanse.no innen 1. november 2021.
Du vil få tilbakemelding innen 1. desember 2021.

Les mer her: https://www.recoveryknutepunkt.no/nasjonal-recoverykonferanse/

 

 

 

Les mer hos Sagatun brukerstyrt senter.