Nasjonal nettverkskonferanse om medforskning i forskning og utviklingsarbeid

Bakgrunn

Det er i dag økende krav og forventninger om brukerinvolvering i forskning og utviklingsarbeid. Begrunnelsene er både at det vil innebære en demokratisering av forskningen og at forskningen får bedre kvalitet.

Det stilles i økende grad krav om brukermedvirkning for å få finansiering til FoU-prosjekter. Utviklingen utfordrer utfordringer og dilemmaer for så vel forskerrollen som rollen som medforsker, og det reiser spørsmål rundt kompetanse om hvordan forskning med brukerinvolvering kan utføres på en god måte.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.