Opplæringsprogram om samproduksjon i forskning på Lillehammer

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

Opplæringsprogram for forskere og medforskere med brukererfaring

Sagatun Recovery  og Høgskolen i Innlandet samarbeider om et opplæringsprogram om samproduksjon i forskning. Kurset retter seg mot personer med erfaring innenfor områdene psykisk helse/rus, funksjonshemming, migrasjon og arbeidsinkludering. Kurset har tre samlinger, og foregår på Lillehammer.

Målet med opplæringen er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekter. I kurset skal du få grunnleggende forståelse for

  • arbeidsprosessene i samarbeidsbasert forskning
  • målsettingen med slikt samarbeid
  • prosjektutvikling.

De legger vekt på hvordan du kan utvikle gode og tillitsfulle relasjoner mellom forskere og personer med brukerfaring som er interessert i å gå inn i FoU-prosjekter som aktive deltagere. Et viktig mål er at programmet ender opp i konkrete samarbeidsprosjekter, og bidrar til utvikling av etablerte prosjekter. Du kan likevel delta uten å være del av et prosjekt.

Påmelding skjer via telefon til kursansvarlig Henning Pettersen, 95235497 innen 1. februar 2024.

Les mer om kurset på Sagatun Recovery sine nettsider.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.