Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukerne har talt

Pakkeforløpets krav om jevnlig systematisk evaluering av behandlingen, ser heller ikke ut til å bli utført i nevneverdig grad. Kun et fåtall at brukerne hadde opplevd at det ble gjort slike evalueringer, men mange så på det som hensiktsmessig. Svært få hadde erfaring med bruk av feedbackverktøy.

Blant de få som hadde det var erfaringene svært varierte. En av deltakerne hadde gode erfaringer, mens mange så på det som et «tidsfordriv» og problematiserte at det var vanskelig å komme med ærlige tilbakemeldinger til behandler.

Utfordringer med å gi ærlige tilbakemeldinger ble trukket fram i mange intervjuer. Flere var redde for økt medisinering, at de skulle miste tilbudet sitt eller at de skulle såre behandlernes følelser dersom de kom med kritikk. Enkelte hadde også fått forståelsen av at det etter innføring av pakkeforløp var et større kost – nytte fokus, noe som gjorde at de underrapporterte på hvordan de hadde.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.