Parkurs

Vårres arrangerer parkurs – en weekendsamling for par der den ene – eller begge har diagnoser som f.eks ADHD, Tourette syndrom, Asperger syndrom og lignende tilstander eller udiagnostisert problematikk knyttet til kjernesymptomene for disse diagnosene. 

Dato: 10-12. September 2021

Sted: Selbusjøen hotell og gjestegård

Tidsramme: Fredag kveld til lunsj søndag. 

Påmelding: arthma@gmail.com / post@varres.no 

spørsmål kan rettes til tlf: 90973268 / 97526381

Påmeldingsfrist: Snarest

Les mer hos Vårres regionalt brukerstyrt senter.