Positive erfaringer med tverrfaglige, oppsøkende team

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

KBT stiller seg bak kronikk om FACT ung av Kristin Trane i Dagens medisin. «Vårt håp er at FACT Ung-team kan være med på å gi disse ungdommene bedre oppfølging og behandling»

Innlegget Positive erfaringer med tverrfaglige, oppsøkende team dukket først opp på KBT.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.