Rapport fra Ukom: Psykiske lidelser kan overskygge somatisk sykdom

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling:

I slutten av august kom rapporten Somatisk helse hos pasianter med alvorlig psykisk lidelse fra Ukom (Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten). Hovedbudskapet i rapporten er blant annet at psykisk lidelse kan overskygge fysisk sykdom.

Innlegget Rapport fra Ukom: Psykiske lidelser kan overskygge somatisk sykdom dukket først opp på KBT.

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.