Rapport om medisinfrie tilbud er rett rundt hjørnet

Resultatene fra vår Bruker Spør Bruker-undersøkelse kommer snart

Vi har fått noen spørsmål om når rapporten vår om legemiddelfri behandling i psykisk helse kommer. Svaret er: ganske snart.

Høsten 2016 fikk Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre en evaluering og lage en faktasammenstilling om de legemiddelfrie tilbudene.

Rapporten fra evalueringen er ferdig skrevet, og overlevert til Helsedirektoratet. Den vil offentliggjøres i relativt nær framtid.

Mer informasjon kommer så fort det lar seg gjøre.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.