Recoveryverksted 16.09.2020

Morten Brodahl som jobber som erfaringskonsulent i Nasjonal Kompetansetjeneste for rus og psykiske lidelser (NK-ROP), vil gi en innføring i Recovery og sin forståelse av begrepet. Morten og Anne Elise Tjernø, som har brukt tilbudet på Sagatun en periode, vil dele erfaringer fra egne bedringsprosesser.  

Program for dagen:

10.00 – 10.15: Introduksjon til tema og velkommen v/ Kårhild Husom Løken.

10.15 – 11.45 Hva er Recovery og hvordan kan det forstås og brukes? V. Morten Brodahl og Anne Elise Tjernø.

11.45 – 12.15: Lunsj

12.15 – 12.45 Walking and talking – refleksjon om temaet

12.45 -14.00 Refleksjon og oppsummering

Av hensyn til smittevern er Recoveryverkstedet flyttet fra Sagatun til Storhamarstua på Domkirkeodden. 

Påmelding til Kårhild Husom Løken på e-post karhild@sagatun.no, telefon 97978456 eller på liste på Sagatun innen fredag den 11.09.2020. 

Kaffe, frukt og lunsj kan kjøpes til kr 50,- 

Velkommen til en inspirerende dag på Domkirkeodden!

Denne saken ble opprinnelig publisert hos Sagatun brukerstyrt senter.