Rockovery

Velkommen til Rockovery Innlandet 2019, et musikkarrangement med bedringsprosesser og livsmestring i fokus. Dette er en kveld for å nyte musikk, engasjement og samhold!

Rockovery ble startet for å tilby gode musikkopplevelser og sterke musikalske minner under profesjonelle scene-forhold, for mennesker som ikke ellers har andre muligheter for å vise seg frem for et publikum.

Rockovery handler om å tydeliggjøre behovet for tilrettelagte musikkaktiviteter for mennesker med ulike livsutfordringer.

Rockovery har et uttalt mål om å bryte ned stigma og fordommer i kulturen, gjennom å vise frem hvilke flotte og ressurssterke mennesker som ofte møter motstand i hverdagslivet og i samfunnet.

Rockovery retter fokus mot ressursene som finnes i hver enkelt, til tross for utfordringene mennesker ellers har å leve med.

Rockovery ble etablert av musikkterapeuter i Oslo i 2016, har siden spredd seg til Bergen og Fredrikstad, og arrangeres nå for aller første gang i Innlandet.

Rockovery Innlandet er initiert av musikkterapeut Adrian Wangberg Seberg ved Sagatun Brukerstyrt Senter på Hamar og ved Enhet for Kultur og helsefremmende arbeid på Sanderud, i tett samarbeid med musikkterapeut-kollega Ola Mo, ved Sykehuset Innlandet på andre siden av Mjøsa.

Rockovery Innlandet arrangeres i samarbeid mellom blant annet Sagatun Brukerstyrt Senter, Sykehuset Innlandet, Verdensdagen for psykisk helse, Hamar kulturhus, Sør-Odal kommune og Norsk forening for musikkterapi

Se mindre

Denne saken ble opprinnelig publisert hos Sagatun brukerstyrt senter.