Samarbeidspartnere

I prosjektperioden er det inngått en gjensidig forpliktende samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, ved Bengt Karlsson og Marit Borg. Samarbeidsavtalen sikrer en høy etisk og faglig standard på prosjektet. Universitetet bidrar med faglig veiledning i prosjektet og skal bistå med gjennomføring og rapportskriving.

Bilde: To puslespillbrikker settes sammen. Foto: PublicDomainPictures, CC0 Creative Commons