Selvstyrkingskurs på Blaarud

I februar og mars 2019 holdt Verktøykassa for Brukermedvirkning selvstyrkingskurs i samarbeid med Blaarud møteplass og kulturstue i Ottestad. Her deltok totalt 9 kursdeltagere bestående av fagpersoner og brukere, og flere var fra andre nærliggende kommuner.

Fikk du ikke blitt med på Blaarud denne gangen? Nytt selvstyrkingskurs vil bli holdt til høsten igjen.

I det følgende kan du lese hva noen av kursdeltagerne som deltok denne gangen sitter igjen med etter endt kurs:

«Positivt, gleder meg til mer»

«Svarte til forventningene mine, nyttig»

«Lært viktigheten av brukermedvirkning, nye ting som er positivt for brukerne»

«Gøy- følelsen av undervisning igjen»

» Spennende, interessant, fått ny kunnskap»

«Viktig med påminnelse om den andre siden (brukerperspektivet) av helsetjenesten»

Hørte dette ut som noe for deg ?

Kontakt gjerne Heidi Bugge Nilsen på Sagatun på Tlf: 404 94 233 eller e- post: heidi.nilsen@sagatun.no


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Sagatun brukerstyrt senter.