Seminar for det nære nettverk til personer med Tourettes syndrom

Norsk Tourette Forening har den glede å invitere det nære nettverk til personer med TS til en helg med informasjon om Tourettes syndrom.

Et nettverk av gode støttespillere kan være til stor hjelp for personer med Tourettes syndrom og deres familie. Det kan være besteforeldre, voksne søsken, tanter, onkler, støttekontakter, avlastere, fotballtrenere, assistenter på skolen, naboer eller nære venner, osv. Målet med seminaret er å øke kunnskapen om Tourettes syndrom til en større del av nettverket rundt barn/ ungdom med TS.

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim 

Tid: 16.10.2021 – 17.10.2021

Mer informasjon og påmelding: Seminar 16-17.Oktober

Les mer hos Vårres regionalt brukerstyrt senter.