Stillingsutlysning: Prosjektmedarbeider /erfaringsmedarbeider søkes til engasjement

KBT søker personer som har erfaring med rusproblemer, samt erfaringer med å bli utsatt for tvang, til å gjennomføre Bruker Spør Bruker. Bruker Spør Bruker er utviklet for å involvere brukere i arbeidet med å oppnå kvalitetsforbedringer av ulike tiltak innen helse- og sosialfeltet. Tidligere brukere av et helsetilbud får opplæring og tilegner seg kompetanse i en fokusgruppemetode. Deretter engasjeres de til å intervjue tjenestebrukere om deres erfaringer og opplevelser. Resultatene fra disse intervjuene blir grunnlag for dialogmøter mellom tjenesten og brukerne, med den hensikt å oppnå en felles virkelighetsforståelse, og avdekke muligheter til forbedring. BSB-undersøkelser kan variere i omfang, målgruppe og problemstilling, og de er blitt gjennomført i kommuner, bydeler, helseforetak, ambulante team og treffsteder over hele landet.

I første omgang er dette et prosjektengasjement for fire måneder i 50 % stilling, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av intervju etter Bruker Spør Bruker-metoden (det gis opplæring i Bruker Spør Bruker)
 • Analysearbeid
 • Rapportskriving
 • Koordinering og oppfølging av møter

Kvalifikasjoner

 • Egenerfaringer fra å være pasient/bruker av tjenester innen rusfeltet og/eller ha rusproblemer, samt erfaringer med tvang
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Noe datakunnskaper
 • Høyere utdanning er ikke et krav, men relevant høyere utdanning vil telle positivt

Personlige egenskaper

 • Jobber strukturert
 • Kan jobbe både selvstendig og i team
 • Blir motivert av å jobbe mot mål
 • Liker å motivere andre
 • Liker å jobbe prosjektbasert
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Om stillingen

Arbeidssted: Trondheim

Ansettelsesform: Engasjement

Omfang: Deltid

Arbeidsdager: Ukedager, noe helg må påregnes ifm. opplæring

Arbeidstid: Dagtid

Antall stillinger: 1

Søknadsfrist: snarest

Kontaktinformasjon

Navn på kontaktperson: Dagfinn Bjørgen

Tittel på kontaktperson: Daglig leder

E-post: dagfinn.bjorgen@kbtmidt.no

Telefonnummer: 40413567

Søknader sendes

E-post: soknad@kbtmidt.no


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.