Tenk Ut

Sagatun Brukerstyrt Senter og Kriminalomsorgen i Innlandet gjennomførte et samarbeidsprosjekt i perioden 2017 – 2019, med bruk av refleksjonsgrupper som et verktøy i tilbakeføringsarbeidet for straffedømte. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet.

Tenk Ut har blitt evaluert av NTNU Gjøvik v. universitetslektor Mark Hopfenbeck og professor Ottar Ness. Evalueringen skulle vært gjennomført i 2020, men har blitt forsinket på grunn av pandemien.

Evalueringsrapporten ble lagt fram hos Kriminalomsorgen i Innlandet den 04.10.2022 av Mark Hopfenbeck. Kunstner Morten Hansen, har selv deltatt i refleksjonsgrupper og laget nye refleksjonskort til bruk for Tenk Ut. Han var til stede med en utstilling av egne bilder som er brukt som illustrasjoner for refleksjonskortene. Dagen ble også en feiring av at Tenk Ut nå er godkjent av Kriminalomsorgen som et av deres opplæringsprogrammer. Dette var derfor en merkedag for mange års jobbing og stor innsats fra tilbakeføringskoordinator Hanne Grøneng som har vært ildsjel og pioner for Tenk Ut, og for de frivillige som har deltatt som gruppeledere og erfaringskonsulenter i prosjektet.

Mark Hopfenbeck innledet med å si at Tenk Ut har fått enstemmig støtte fra både brukere og fagfolk samtidig. Han mente derfor at dette er et program som både Norge og resten av verden har bruk for!

Programmet

Les mer hos Sagatun brukerstyrt senter.