Terapi i det fri – Erfaringer fra prosjektet Utendørsterapi


Prosjekt utendørsterapi – KBT-medarbeider Stian forteller om sine erfaringer fra jobbreiser ute i det fri 

KBT er med i et prosjekt om utendørsterapi. Det startet som et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Mental Helse, RIO , NAPHA, KBT og Korus Midt.  

Målet med prosjekter er at vi skal bidra til å utvikle utendørsterapi innen rus og psykisk helsetjeneste, spesialhelsetjenesten og frivillige/ideelle organisasjoner. KBT er med på dette prosjektet for å fremme brukerstemmen i prosjektet.  

Stian  fikk mulighet til å være KBTs representant inn i prosjektet fra starten av. Å være med i dette prosjektet har vært veldig lærerikt og nyttig. Han har lært mye og kommet med innspill om hva en bruker ville ha ønsket og tenkt inn i prosjektet. Her forteller han litt om sine opplevelser fra prosjektet: 

Stian på tur i 2020 En reiseberetning: Utendørsterapi ved Skallstuggu 

Høsten 2020 ble det startet et prosjekt om utendørsterapi. Primus

Les mer hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.