Utlysning av prosjektmidler til en forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom

NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Det er derfor behov for en forsterket innsats på dette området.

Som et ledd i en bredere anlagt satsning for gruppen utlyser NevSom midler til igangsetting av fag- og metodeutviklingsprosjekter og tidsavgrensede forskningsprosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.

NevSom utlyser midler for igangsetting av prosjekter som gjelder voksne med Tourettes syndrom.

Formålet med satsningen er å bidra til klinisk tverrfaglig kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som raskt kan implementeres i helsetjenesten og som fremmer oppfølging av voksne med Tourettes syndrom.

Det er etablert et samarbeid med Norsk Tourette Forening og de regionale fag-/kompetansemiljøene for gjennomføring av satsningen.

Det kan søkes om støtte til enkeltprosjekt innen fag- og metodeutvikling og tidsavgrenset forskning på inntil kr 200.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet for denne satsningen. Brukerrepresentasjon vektlegges. 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Brukerrepresentasjon
  • Prosjektbeskrivelse
  • CV

Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via UiO nettskjema.

Søknadsfrist: 13.09.2020

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) /tlf 2301 6067
Egil Midtlyng (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) /tlf 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 40 (28.09.-02.10.2020).

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/utlysning-av-prosjektmidler-til-en-forsterket-innsats-for-voksne-med-tourettes-syndrom


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Vårres regionalt brukerstyrt senter.