Verdier og brukerinvolvering i praksis

Statsforvalteren i Trøndelag, Napha, Rio, Kompetansesenter rus Midt-Norge, Mental Helse og KBT arrangerer webinar om brukerinvolvering innen rus- og psykisk helsearbeid i Trøndelag den 7. april.

Til denne nettverkssamlingen inviterer vi

  • ansatte i NAV
  • brukere i tjenestene og brukerorganisasjoner
  • ansatte og ledere i de kommunale rus – og psykisk helsetjenestene i Trøndelag

Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.