Vil du studere på KBT Fagskole for erfaringskonsulenter?

En erfaringskonsulent bruker sine egne erfaringer som mottaker av tjenester innen helse og velferd til å hjelpe andre. På KBT Fagskole lærer du blant annet om etiske refleksjoner i yrket, erfaringskonsulentens rolle og recoveryorienterte tjenester.

I utdanningen blir brukerperspektivet sett på som likeverdig med faglig og vitenskapelig perspektiv. Les mer om læringsutbytte, ferdigheter og kompetanse på fagskolens nettside.


Denne saken ble opprinnelig publisert hos Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.