KS UNG konferanse: Ungt utenforskap er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor

KS Trøndelag inviterer til konferanse 9.desemer. Meld deg på nå! Utenforskap er en samfunnsfloke ingen kommuner kan løse alene. Vi må gjøre en felles innsats for at flere skal delta i arbeidsliv, skole og samfunn! Det er bakgrunnen for at KS i samarbeid med kommunene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, NAV og Statsforvalter har etablert Fellesløft Trøndelag – Ungt utenforskap. 
Når: 9.desember kl 10- 15
Hvor:  Scandic Hell, Stjørdal
Målgruppe: politikere, ledere og fagpersoner fra kommuner, fylkeskommune, regional stat og privat, ideell og frivillig sektor.
For mer informasjon og påmelding: Vi må endre måten vi endrer Trøndelag på! (qondor.com)

Read More

Tenk Ut

Sagatun Brukerstyrt Senter og Kriminalomsorgen i Innlandet gjennomførte et samarbeidsprosjekt i perioden 2017 – 2019, med bruk av refleksjonsgrupper som et verktøy i tilbakeføringsarbeidet for straffedømte. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet. Tenk Ut har blitt evaluert av NTNU Gjøvik v. universitetslektor Mark Hopfenbeck og professor Ottar Ness. Evalueringen skulle vært gjennomført i 2020, men har…

Read More