Mesternes mester i hverdagsmestring!

«Mesternes mester i hverdagsmestring» Som daglig leder på Sagatun og deltaker på dagens Recoveryverksted ble jeg både imponert, ydmyk og rørt over det deltakerne delte av kunnskap og erfaringer. Det var nesten som et mesterskap i hverdagsmestring, bortsett fra at her var det ikke om å gjøre å være mester i å ha det verst…

Read More

KS UNG konferanse: Ungt utenforskap er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor

KS Trøndelag inviterer til konferanse 9.desemer. Meld deg på nå! Utenforskap er en samfunnsfloke ingen kommuner kan løse alene. Vi må gjøre en felles innsats for at flere skal delta i arbeidsliv, skole og samfunn! Det er bakgrunnen for at KS i samarbeid med kommunene i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, NAV og Statsforvalter har etablert Fellesløft Trøndelag – Ungt utenforskap. 
Når: 9.desember kl 10- 15
Hvor:  Scandic Hell, Stjørdal
Målgruppe: politikere, ledere og fagpersoner fra kommuner, fylkeskommune, regional stat og privat, ideell og frivillig sektor.
For mer informasjon og påmelding: Vi må endre måten vi endrer Trøndelag på! (qondor.com)

Read More