Seminar for det nære nettverk til personer med Tourettes syndrom

Norsk Tourette Forening har den glede å invitere det nære nettverk til personer med TS til en helg med informasjon om Tourettes syndrom.

Et nettverk av gode støttespillere kan være til stor hjelp for personer med Tourettes syndrom og deres familie. Det kan være besteforeldre, voksne søsken, tanter, onkler, støttekontakter, avlastere, fotballtrenere, assistenter på skolen, naboer eller nære venner, osv. Målet med seminaret er å øke kunnskapen om Tourettes syndrom til en større del av nettverket rundt barn/ ungdom med TS.
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokevegen 7, 2067 Jessheim 
Tid: 16.10.2021 – 17.10.2021
Mer informasjon og påmelding: Seminar 16-17.Oktober

Read More

Nasjonal konferanse for Recovery 2022

Konferansens tema er: «Ingenting om oss uten oss», som skal omhandle menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltagelse innen psykisk helse og rus. En rekke ulike organisasjoner innen psykisk helse og rusfeltet har gått sammen for å arrangere en årlig konferanse for å sette menneskerettigheter, medborgerskap og medbestemmelse på dagsorden. Konferansen finner sted på Gardermoen 16. og…

Read More