Nyheter og artikler fra de Regionale Brukerstyrte Sentrene

 

På denne siden finner du nyheter og artikler om hvordan de Regionale Brukerstyrte Sentrene jobber lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

Erfaringskompetanse inn i skolen?

14/06/2024

På miniseminaret om barn og unges psykiske helse ble det blant annet presentert nyttige verktøy som «jeg vet» og «snakke med barn» samt kursene Vårres Regionale Brukerstyrte Senter har ute i skolene.

Bilde av skoleelever som går bortover en gang og Teksten: Digitalt seminar 14. juni klokken 11-12.30.Barn og unges psykiske helse - hvordan sikre en skole som er i stand til å hjelpe?

Digitalt seminar om barn og unges psykiske helse 14. juni

05/06/2024

Bli med på digitalt seminar om hvordan man kan fange opp og hjelpe unge som sliter. 14. juni klokken 11-12.30. Lenke legges ut på Vårres Regionalt Brukerstyrt Senter den 13. juni.

Bilde av Dagfinn Bjørgen og Kårhild Husom Løken

Ny nasjonal helse- og samhandlingsplan: Husk på ideell og frivillig sektor

18/04/2024

16. mars deltok RBS-ene på høring av en ny Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Vi la vekt opå betydningen av et likeverdig samarbeid mellom det offentlige og ideell- og frivillig sektor for å løse framtidens helseutfordringer. Vi etterlyste også en større vektlegging av en recoveryorientert forståelse og praksis, som har fokus på ressurser, helse, livskvalitet, menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap.

Illustrasjonsbilde

Agder | Psykisk helse og minoritetsmiljø

21/03/2024

Det Regionale Brukerstyrte Senteret ROM-Agder har god erfaring med å jobbe med psykisk helse-tematikk og minoritetsmiljø. I 2024 har de startet et samarbeidsprosjekt sammen med Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA)

Bilde fra klasseromsundervisning KBT Fagskole

Utdanning for erfaringskonsulenter – flere campus via RBS-ene

20/03/2024

Nå kan du søke opptak til utdanningene sosialt entreprenørskap og erfaringskonsulent innen psykisk helse og rus ved KBT Fagskole for studieåret 2024/2025

Bilde av de Regionale Brukerstyrte Sentrene foran storinget

Politisk engasjement for brukermedvirkning og recovery

06/02/2024

I januar møttes de Regionale Brukerstyrte Sentrene for å stake ut kursen videre. Samtidig fikk de møter med flere viktige politikere på helse- og omsorgsfeltet.

Bilde av en gruppe mennesker

De Regionale Brukerstyrte Sentrene på Arendalsuka 

29/08/2023

Tilbakeblikk: Under Arendalsuka 2023 arrangerte de Regionale Brukerstyrte Sentrene debatten “Hvordan løse fremtidens utfordringer med knappe helseressurser”

Bilde til illustrasjon

HVORDAN LØSE FREMTIDENS UTFORDRINGER MED KNAPPE HELSERESSURSER? – Møt oss på Arendalsuka

11/08/2023

De Regionale Brukerstyrte Sentrene inviterer til debatt under Arendalsuka
Onsdag 16. august 2023, klokken 9.30-10.30, Tyrili Arena

Tekstplakat

Hold av datoene: 26.-27. september 2023

03/02/2023

I september blir det endelig tid for en ny nasjonal konferanse for recovery. Denne gangen samles vi i Trondheim, på Scandic Nidelven.

Illustrasjonsbilde konferanse

Presentasjoner fra 2022-konferansen

19/10/2022

Etter konferansen i september, har vi fått spørsmål om presentasjonene vil bli delt. Her kan du laste ned presentasjonene fra de foreleserne som har samtykket til det.

Bilde av Sagatun brukserstyrt senter

Veien videre for de Regionale Brukerstyrte Sentrene

24/06/2022

  13.-14. juni samlet representanter fra de fem Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) seg på Hamar for å snakke om hvordan vi kan jobbe sammen videre framover. I tillegg deltok Jæren Recovery Senter, som er i en prosess for å bli…

Bilde av Dainius Puras

Intervju med FNs tidligere spesialrapportør for menneskerettigheter, Dainius Puras

09/06/2022

Dainius Puras har engasjert seg rundt spørsmål om menneskerettigheter i over 30 år. Fra 2014-2020 var han FNs spesialrapportør, hvor han har fått unik innsikt i hvordan det står til med menneskerettigheter på global basis.

6. september kommer han til Gardermoen for å snakke om psykisk helse og menneskerettigheter.

Bilde av Astrid Weber og Dag Erik Hagerup

Erfaringskunnskap åpner for ny mening 

02/06/2022

Astrid Weber og Dag Erik Hagerup kommer til Gardermoen i september. På scenen vil ha en samtale som tar utgangspunkt i en artikkel basert på masteroppgaven «Å ville møte mennesket».

I dette intervjuet deler de noen av sine tanker rundt erfaringskunnskap og recovery.

«Hvorfor er det sånn at når vi får erfaringen i tale, så fremstår nye muligheter?»

Tekstplakat - ny dato 6.-7. september 2022

Nasjonal konferanse for Recovery utsatt til september – digitalt seminar 16. februar

17/01/2022

Nasjonal konferanse for Recovery blir utsatt til 6.-7. september. Det blir ny påmelding til denne. 16. februar arrangerer vi et digitalt seminar etterfulgt av politisk debatt

Kårhild H. Løken og Even Røed (bilde)

De Regionale Brukerstyrte Sentrene møtte lyttende stortingspolitikere med psykisk helse på agendaen

06/12/2021

Psykisk helse står høyt på agendaen til mange politikere, og det er vi i de Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) glade for. 2. desember 2021 møtte RBS-ene to stortingspolitikere for å snakke om hvordan vi kan ungå en «psykisk helse-epidemi»