Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery

16.-17. Februar 2022

Gardermoen

Ingenting om oss uten oss

Nasjonal konferanse for Recovery

Kalender

6.-7. september 2022: Nasjonal konferanse for recovery på Gardermoen, nærmere bestemt Thon Hotel Oslo Airport. Meld deg på | Se programmet | Bestill overnatting

Siste nytt om konferansen

Arbeid og helse i et recoveryperspektiv

10/08/2022

Alenemoren Barbara Stenvall ble ung ufør før fylte 30, og hadde lite håp for framtiden. Da hun flyttet til Bodø, fikk hun likevel jobb. Det låste opp et potensial i henne. Hun kommer til konferansen i september, sammen med flere fra KAPH ved Nordlandssykehuset.

Les mer
Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Ingenting om oss uten oss

- Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus

Nasjonal konferanse for Recovery er et resultat av et bredt samarbeid blant organisasjoner som vil sette menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse på dagsorden. Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus.

Den første konferansen finner sted på Gardermoen i september 2022.

Nyheter og artikler

Tekstplakat - Barbara Stenvall

Arbeid og helse i et recoveryperspektiv

10/08/2022

Alenemoren Barbara Stenvall ble ung ufør før fylte 30, og hadde lite håp for framtiden. Da hun flyttet til Bodø, fikk hun likevel jobb. Det låste opp et potensial i henne. Hun kommer til konferansen i september, sammen med flere fra KAPH ved Nordlandssykehuset.

Bilde av Johan Inge Greff og Mattis Danielsen

Å gjøre det usynlige synlig – forebygger utenforskap gjennom samisk kulturminnevandring

09/08/2022

Johan Inge Greff og Mattis Danielsen kommer til Gardermoen i september. Der vil de fortelle om hvordan de jobber for å forebygge utenforskap gjennom et prosjekt hvor skoleklasser tas med på kulturminnevandringer i Røros.

Tekstplakat: Hva er det med Sandnes og Reovery?

Hva er det med Sandnes og Recovery?

07/07/2022

Jæren er sterkt representert på den første nasjonale konferansen for Recovery, som endelig kan avholdes 6.-7.september 2022. Så hva er det egentlig med Jæren generelt, og Sandnes spesielt – og Recovery?

Bilde av Stine Bekkemellem

Hvordan gå fra uføretrygd til 100% jobb med CHIME-modellen som verktøy? 

05/07/2022

På Ingenting om oss uten oss 2022, kan du få høre om Stine sin recoveryreise på Sagatun Brukerstyrt Senter, som ligger på Hamar. Stine holder innlegg sammen med Kårhild Husom Løken på miniseminar 1, 6. september, under parallellen utdanning, arbeid og aktivitet.

Om Nasjonal konferanse for Recovery

De regionale brukerstyrte sentrene arbeider for etablering av Recovery knutepunkt både nasjonalt og regionalt for å styrke satsingen på recovery.  Med utgangspunkt i Recovery knutepunkt-samarbeidet ble det tatt initiativ  til å etablere en årlig nasjonal recovery konferanse.

De regionale brukerstyrte senterne, NAPHA og Erfaringssentrum har gått sammen om å arrangere den første konferansen som skal  løfte frem menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse.

Bak konferansen står en rekke samarbeidsaktører som ønsker å løfte frem de mange sidene av en reell recovery. Her vil vi bygge bro og nettverk. Konferansen blir til i samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjoner samt fag-, undervisnings- og forskningsmiljøer.

Konferansen er støttet av Helsedirektoratet.

Nasjonal konferanse for Recovery vil bidra til

  • Å styrke menneskerettighetene til personer med psykisk helse- og/eller rusutfordring.
  • Et mer demokratisk og inkluderende samfunn, der mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer blir møtt som likeverdige samfunnsborgere med mulighet for aktiv deltakelse og inkludering i samfunnet.
  • Å etablere et bredt og likeverdig samarbeid. Vi vil skape en bred allianse mellom offentlig sektor, privat og ideelll sektor mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse med en bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.
  • Mer treffsikre tilbud og tjenester, basert på tilnærminger og arbeidsmetoder som bygger på kunnskapsbasert praksis med likeverdighet mellom fag, forskning og erfaring.
  • Utvikling av tjenester og tilbud der erfaringskompetanse blir benyttet på en systematisk måte.
  • Et mer helhetlig og samhandlende tjenestetilbud.

Det kan vi få til gjennom et bredt og likeverdig samarbeid. Vi vil skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis med en bred bruker- og pårørendeinvolvering innen psykisk helse og rus.

Bevegelse og bevissthet

Vi ønsker å skape en møteplass med vekt på dialog og deling av erfaring og kunnskap. Vi vil bygge bro mellom fag og erfaring, og utvikle ny kunnskap og praksis.

Det ligger mye kraft i den erfaringsbaserte kunnskapen når velferdstjenester (videre)utvikles i samarbeid med innbyggere, pasienter, brukere og pårørende. Med denne konferansen ønsker vi å skape en bevegelse og en bevissthet rundt nettopp det.

Gjennom en mer samlet innsats som muliggjør økt grad av solidaritet, samhold og samskaping håper vi at vi i løpet av de kommende årene skal se bedre tjenester innen psykisk helse- og rusfeltet.

Når bruker-, pårørende- og interesseorganisasjoner og  fag- og forskningfeltet går sammen i et likeverdig fellesskap, kan vi skape en reell bevegelse.

Bakgrunn for konferansen

Arbeidet med prosjektet Knutepunkt for Recovery førte til idéen om et større nasjonalt samarbeid for å fremme recoveryorientert praksis.

De regionale brukerstyrte sentrene har inngått en samarbeidsavtale med NAPHA og Erfaringssentrum, og siden etablert samarbeid med en rekke relevante organisasjoner og fagmiljø som arrangerer konferansen sammen: ADHD Norge, LPP- Landsforeningen for pårørende, RIO, Velferdsalliansen, Jæren Recovery Senter, Mental Helse, Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon, Nord Universitet, Nasjonal Kompetansetjeneste ROP, Sykehuset Innlandet HF, Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), WAPR, Hurdalsjøen Recoverysenter, Oslo kommune, Erfaringsskolen (Oslo kommune), Mad in Norway og Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Målet er at den første konferansen skal være starten på en rekke konferanser, og en bevegelse for demokratisk deltakelse på alle nivå for mennesker med psykososiale livsutfordringer.

Påmelding til Nasjonal Recoverykonferanse 6.-7. september 2022

Påmeldingen til Ingenting om oss uten oss er åpen! Vi gleder oss til å endelig kunne samles på Thon Hotel Oslo Airport 6.-7. september 2022 og få satt Recovery på dagsorden. Fram til 1. juli kan du bestille billett til Early Bird-pris.

Foreløpig program finner du her   | Informasjon om overnatting finner du her

Har du spørsmål om billetter eller noe annet praktisk rundt konferansen? Send e-post til recoverykonferansen@kbtkompetanse.no

 

Påmeldingen til årets konferanse er nå stengt.

 

Hotellrom (bilde)

Hotell og overnatting 2022

Konferansen  finner i 2022 sted på Gardermoen, nærmere bestemt Thon Hotel Oslo Airport.

Hotellet har en egen nettportal for å bestille hotellrom i forbindelse med konferansen 6.-7. september 2022. Der kan du bestille enkeltrom for 1195,- kroner og dobbeltrom for 1395,- kroner. Rommet må bookes innen 16.08.22 for å få avtalepris

Prisen inkluderer overnatting, frokost, trådløst internett og MVA.

Slik finner du Thon Hotel Oslo Airport

Adresse: Balder Allé 2, N-2060 Gardermoen
Telefon: +47 63929400
E-mail: osloairport@olavthon.no

 

Buss

Fra Oslo Lufthavn går det shuttlebuss, merket S22.

Du kan også ta ordinære busser fra Ruter, og da er nærmeste busstopp til hotellet Gardermoen Næringspark, hvor blant annet buss 450 og 420 stopper.

Ytterligere informasjon om hvordan du kommer deg til Thon hotel Oslo Airport (PDF)

 

Samarbeidspartnere

Nasjonal konferanse for Recovery er støttet av

Lurer du på noe om konferansen? - Ta kontakt

Kårhild H. Løken - Sagatun
Leder for styringsgruppen
E-post: karhild@sagatun.no
Telefon +47 979 78 456

Dagfinn Bjørgen - KBT
Leder for prosjektgruppen
E-post: dagfinn.bjorgen@kbtkompetanse.no
Telefon: +47 404 13 567

Bengt Karlsson - USN
Leder for programkomitéen
E-post: Bengt.Karlsson@usn.no
Telefon: +47  906 49 078

Har du spørsmål om billetter og overnatting for 2022-konferansen?

For spørsmål rundt billetter og andre praktiske spørsmål, ta kontakt med teknisk arrangør KBT på e-post recoverykonferansen@kbtkompetanse.no eller telefon +47 73 84 23 75