Selvstyrkingskurs på Blaarud

I februar og mars 2019 holdt Verktøykassa for Brukermedvirkning selvstyrkingskurs i samarbeid med Blaarud møteplass og kulturstue i Ottestad. Her deltok totalt 9 kursdeltagere bestående ... les mer

Pårørendekafe

Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer sammen med Landsforeningen for pårørende (Midt- Hedmark) til pårørendekafe. Det å være pårørende til noen som sliter ... les mer

Siste Nytt

Mestringskurset er utarbeidet av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) og tilpasset for brukere og pårørende innenfor psykisk helse og rus ... les mer