Knutepunkt for Recovery

Knutepunkt for Recovery startet som et prosjekt mellom de Regionale Brukerstyrte Sentrene. Sentrene, eller «knutepunktene», er brukerstyrte ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. De har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Et meningsfylt liv for alle

Arbeidet i knutepunkt for recovery innebærer at alle skal kunne leve et meningsfylt liv, uavhengig av psykososiale utfordringer. Vi arbeider for å fremme kunnskap om faktorene i Recovery (CHIME-modellen), som bidrar til at behandling innen psykisk helsevern og rusomsorg blir varig:

 

Tilhørighet (connectedness)

Håp

Identitet

Mening i livet

Egenmakt (empowerment)

Erfaringskompetanse inn i skolen?

14/06/2024

På miniseminaret om barn og unges psykiske helse ble det blant annet presentert nyttige verktøy som «jeg vet» og «snakke med barn» samt kursene Vårres Regionale Brukerstyrte Senter har ute i skolene.

Les mer

Erfaringskunnskap og livsmestring

Recovery knutepunkt handler om å fremme deling av erfaringskunnskap som gir den enkelte nødvendige verktøy for livsmestring og tillitt til egen mestringsevne. Sammen jobber knutepunktene for livsmestring, brukermedvirkning og tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukere og pårørendes erfaring og kunnskap.

Landsdekkende nettverk

Vi vet at mange i Norge jobber med Recovery, og det betyr mye å kunne utveksle erfaringer i et nettverk. Gjennom arbeidet vårt med Knutepunkt for Recovery, er en del av strategien å inspirere og løfte frem gode eksempler på hva recovery betyr.

Konferansen Ingenting om oss uten oss er et ledd i arbeidet med å skape en nasjonal møteplass for recovery-tenkning. Til arbeidet med konferansen har vi invitert og fått samarbeid med flere ideelle og offentlige aktører. Vi håper det blir en kraftfull nettverkssamling som kan bidra til en tydelig recoveryorientert forståelse og praksis i Norge.

Illustrasjonsfoto

Ingenting om oss uten oss - Menneskerettigheter, medborgerskap og demokratisk deltakelse innen psykisk helse og rus.

Den nasjonale konferansen for Recovery arrangeres av De Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene), NAPHA og Erfaringssentrum. Med på laget er også en rekke samarbeidspartnere.

Med konferansen ønsker vi å skape en bred allianse som jobber mot et felles mål om tydelig recoveryorientert forståelse og praksis, med bred bruker- og pårørendeinvolvering, innen psykisk helse og rus. Det blir ingen konferanse i 2024, men vi satser på å få til et arrangement i 2025. Les mer om konferansen.

E-læringskurs om recovery

På konferansen i 2023 presenterte NAPHA et nytt e-læringskurs om recovery. Kurset passer for ansatte og ledere i psykisk helse- og rustjenester, og også andre som ønsker å lære om Recovery og recoverystøtte. Kurset er gratis, og tilgjengelig på NAPHA sine nettsider.

Logo Knutepunkt for Recovery (bilde)

Siste nytt fra de regionale brukerstyrte sentrene

ROM-Agder

Arendalsuka

11/07/2024

Vi sees i Arendal. Arendalsuka 12. – 16. august 2024. Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.(Feed…

Les mer

Sagatun

Logo - Sagatun Recovery

Evaluering Selvstyrkingskurs

19/06/2024

Her kan du lese om evalueringen gjort av Høgskolen Innlandet rundt Selvstyrkingskurs i regi av Høgskolen Innlandet og Sagatun Recovery:  Brage INN: «Selvstendighet og tilfriskning» En evalueringstudie av Sagatun Recovery sitt selvstyrkingskurs Kort referat fra undersøkelsen. Utsagn fra kursholdere og leder i Verktøykassa.  «Denne rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom Høgskolen Innlandet og Sagatun Recovery.…

Les mer

Vårres

Photos from Vårres’s post

26/06/2024

Har fått en liten statusoppdattering fra oppholdslederne på sommerleir for barn i alderen 10-12 år på mjuklia gjestegård. Det er en veldig fin barnegruppa som…

Les mer

BIKUBEN

Ny Ukom-rapport: Pasientsikkerheten kan styrkes ved å inkludere pårørende

06/06/2024

– De pårørende har en nøkkelrolle i å være gode informasjonskilder for behandlingsapparatet. (Feed generated with FetchRSS) Se flere av Bikubens Facebook-oppdateringer.

Les mer

De regionale brukerstyrte sentrene

Sagatun Recovery er en ideell stiftelse som består av avdelingene Sagatun Brukerstyrt Senter, Sagatun Recoveryskole og Sagatun Regionale Ressurssenter.

Våre verdier er medmenneskelighet, åpenhet og likeverd. Sagatun Recovery er både et lokalt og et regionalt brukerstyrt senter. Vi tilbyr et sosialt og støttende fellesskap med aktiviteter, arbeid, kurs og kompetanseheving. Vi styrker brukere og pårørende og fremmer erfaringskunnskap i tjenesteutvikling, undervisning og forskning.

VÅRRES regionalt brukerstyrt senter ligger i Trondheim. VÅRRES er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet, og holder til i Kristiansand. Vi jobber med tjenesteutvikling, kunnskapsutvikling, kompetanseoppbygging, arbeidstrening og livsmestring.

BIKUBEN Regionalt Brukerstyrt Senter Nord-Norge holder til på Borkenes i Troms. Vårt hovedfokus er livsmestring, selvstyrkning, kurs kompetanseheving med mer.  Vi tilbyr også arbeidstrening og sosialt fellesskap for brukere og pårørende.

KBT holder til i Trondheim. Visjon: Vi løfter brukerstemmen. Erfaring og fag i likeverdig dialog. KBT jobber blant annet med forskning og innovasjon, kurs og evalueringer. Høsten 2020 åpnet KBT Fagskole, som tilbyr utdanningene Erfaringskonsulent og Sosialt entreprenørskap. Høsten 2019 åpnet Glimt recoverysenter.